Bokcirklar

Läsguide Kärlek x 21: afrikanska noveller

Föreningen Afrikansk Litteratur har i samarbete med Världsbiblioteket gjort lästips, diskussionsfrågor och länkar till intervjuer med författarna, musik, mat, film och mycket annat kring de olika kulturer novellerna berättar om. Vi vänder oss till dig som vill få mer av Afrika under läsningen. Det här materialet blir aldrig färdigt alla som vill kan bidra med egna idéer. Låt ”Kärlek x 21” bli en inkörsport till afrikansk litteratur och kultur! En bokträff med noveller kan bestå av högläsning, diskussion, mat och musik. Njut av novellerna en i sänder.

Ladda ner som pdf (klicka på bilden) eller läs som blädderbar webbversion här!

Ett sätt att tala om böcker

"I den här lilla handledningen vill vi ge tips och idéer om hur man kan föra ett samtal om böcker i en läsecirkel eller litteraturcirkel, men också i cirklar i andra ämnen, där man valt en skönlitterär bok som komplement.

Med böcker menar vi nämligen i det här fallet skönlitterär prosa i form av romaner, noveller, novellsamlingar e t c.

Tanken är att handledningen ska kunna brukas till många, sinsemellan mycket olika böcker och därför måste inriktningen bli allmän. Det finns flera metodhandledningar för litteraturstudier, som kan bidra till att fördjupa diskussionerna. Men har du inte tillgång till någon av dessa, eller om man t ex arbetar med flera böcker i en litteraturcirkel, tror vi att den här handledningen kan ge tillräcklig vägledning för en meningsfull diskussion."

Ladda ner!