PALESTINSK-SVENSK POESIAFTON

Hör framstående poeter ur en samtida generation kvinnor från Palestina och Sverige läsa sin
poesi på arabiska och svenska. Uppläsningen ackompanjeras av musikern Frida Spång som
sjunger svenska och bulgariska folksånger.   
Från Palestina Dalia Taha, Somaya El Sousi, Maya Abu Al Hayyat, Asmaa Azaizeh och
Basima Takrouri och från Sverige Ann Hallström, Hanna Nordenhök och Hanna Hallgren.

Arrangör. kulturföreningen Bagdad Café i samarbete med Studiefrämjandet

Arrangemanget ingår i :
ENSAMMA KROPPAR KAN INTE SKRIVA  : Palestinsk poesivecka 28 augusti – 3 september

Datum 

lördag, 1 september, 2012 - 19:00 till 21:00

Plats 

Uppsala stadsteater