Artikel 2011-04-29
INLEDNINGAfrika är inte rätt upp och ner AFRIKA. Här blandas kulturer och språk från avlägsnaste tider till elektronikåldern med en vitalitet/energi som kan ta andan ur en seg europé. Och som kan göra en katalogiserande bibliotekariesjäl frustrerad...
Artikel 2011-04-29
Föredrag hos Svenska Barnboksinstitutet 2010-09-28Africa.Land of story.Land of the first storytellers of all. The little people who built stories out of the wind. They held that when a person died, the wind would rise and blow away their footprints...
Artikel 2011-04-29
INLEDNING Precis som pojken Harun i Salman Rusdies fantasieggande bok Harun och sagornas hav börjar man som nyfiken läsare långsamt ana Indiens stora betydelse som sagokälla och sagotraditionens vandringar längs karavanv...
Artikel 2011-04-29
INLEDNING Svenska Barnboksinstitutets har varje år "Bokprovningar" av årets barnboksutgivning och gör en intressant statistik även av översättningar. Som väntat fanns inget översatt från...
Artikel 2011-04-29
INLEDNING "Roa dig eller försök lära dig - alltid retar det någon. Eller låt bli - alltid retar det någon." (ur Nasreddin) Nöjesläsning är inte prioriterad i det arabiska samhä...
Artikel 2011-04-29
The children's literature in Iran has a very old history which dates back to more than 3000 years ago, when the first Persian families narrated rich oral literature.Including lullabies, folktales, rhythmic fables, generation by generation....
Artikel 2012-02-08
INLEDNING - DET AKTUELLA LÄGET 1996 gav Marina Stagh i boken ”Modern arabisk prosa” (Biblioteksförlaget) en vältäckande översikt över detta ämne dittills. Jag ska här anknyta till hennes framställning med koncentration på vad som kommit ut i svensk...
Artikel 2012-02-10
Fängelselitteraturen vittnar brutalt om det extrema politiska förtryck som sedan länge rått i arabvärlden. Att korrupta diktaturer härskat har framskymtat redan tidigare i denna översikt. Vi finner det i [[Naguib Mahfouz|Nagib Mahfouz]] dystra 60-...
Artikel 2012-07-20
Arrangemang av tidskriften Karavan och Bibliotek Plattan i Kulturhuset, Stockholm, 23 april 2012. Från Kulturhusets beskrivning: "Hör om översättandets lycka och svårigheter. Översättarna...
Artikel 2011-01-01
Din senaste roman, Bort, Bort, har blivit hyllad i Sverige för sättet som du har skildrat det samtida Indien i förvandling. Hur tänker du själv kring att fånga en samhällsförändring medan den fortfarande...