Bok, skrifter 2011-04-17 Tryggve Kronholm Natur & Kultur 1995
Under den anspråkslösa titeln Spegelbilder. Den arabiska litteraturens historia, har Tryggve Kornholm skrivit en ararabisk litteraturhistoria från förislamisk tid till nutid, som sammanfattar det rådande forskningsläget i väst, ett gediget...