Bok, skrifter 2016-03-31 Fabians 2008 Angola
Samlingen rymmer ett trettiotal författare - i första hand lyriker. Dikterna speglar i olika sidor av verkligheten i Angola från kolonialismen och in i modern tid. I antologin är följande poeter representerade: Agostinho...