Bok, skrifter 2011-04-08 Ernesto Cardenal Gummessons 1971 Nicaragua
Cardenals prosabetraktelser, som skrevs i trappistklostret Our Lady of Gethsemani i USA. Här mediterar poeten över människans evighetslängtan och kärleken som skapelsens källa. På biblioteken återfinns boken...