Bok, skrifter 2011-04-09 V. S. Naipaul Rabén & Sjögren 1973 Trinidad och Tobago
Naipaul skildrar sina intryck av Indien under sitt första besök i det land som hans släktingar utvandrade ifrån. Eva Stenvång
Bok, skrifter 2011-04-09 V. S. Naipaul Rabén & Sjögren 1974 Trinidad och Tobago
I den här boken lyfter Naipaul fram bortglömda delar av Karibiens koloniala historia. Han skildrar framför allt Trinidad och Port of Spain, bl a stadens roll som en viktig bas i sökandet efter El Dorado under den spanska tiden....
Bok, skrifter 2011-04-09 V. S. Naipaul Berghs 1978 Trinidad och Tobago
Naipauls andra bok om sina förfäders hemland Indien.
Bok, skrifter 2011-04-09 V. S. Naipaul Wahlström & Widstrand 1982 Trinidad och Tobago
Naipaul skildrar en resa genom länder där islamiska fanatiker försöker upprätta en religiös ordning som bygger på våld, förtryck och tankens ofrihet. Han besöker Iran, Pakistan, Malaysia och...
Bok, skrifter 2011-04-09 V. S. Naipaul Wahlström & Widstrand 1990 Trinidad och Tobago
I mitten av 80-talet gjorde Naipaul en resa genom en rad delstater i södra USA, bl a Florida, Missisippi och Tennesee, och intervjuade många olika slags människor. I boken beskriver han sina intryck och låter de intervjuade sj...
Bok, skrifter 2011-04-09 V. S. Naipaul Wahlström & Widstrand 1991 Trinidad och Tobago
En innehållsrik reportagebok från Indien, där Naipaul dels skildrar sina egna intryck från detta mångfacetterade land, dels låter de människor han möter under sin resa komma till tals och beskriva sin...
Bok, skrifter 2011-04-09 V. S. Naipaul Wahlström & Widstrand 1999 Trinidad och Tobago
I denna reseberättelse från Orienten tecknar Naipaul en kritisk bild av de muslimska missionssträvandena och vad dessa lett till. Det kulturella förtryck som blivit följden kallar han för "den mest obevekliga...