Bok, skrifter 2011-04-09 Föreningen Uruguay 1981 Latinamerika