Bok, skrifter 2011-04-09 Joaquim Maria Machado de Assis Pontes 1993 Brasilien
En märklig roman där den döde Brás Cubas berättar om händelser ur sitt liv. Eva Stenvång
Bok, skrifter 2011-04-09 Graciliano Ramos Pontes 1993 Brasilien
Romanen skildrar en familj på flykt undan torkan. Det är en berättelse som mycket på grund av sitt karga språk får läsaren att känna flyktingarnas umbäranden inpå huden. Det är inte bara...
Bok, skrifter 2011-04-09 Isabel Allende Norstedts 1993 Chile
Romanen utspelar sig i Nordamerika, med en ung man som huvudperson. Vi får följa hans uppväxt som son till en karismatisk men falsk predikant. Efter faderns död blir den hårt hållna familjen lämnad åt sitt...
Bok, skrifter 2011-04-09 Jorge Calvo Symposion 1993 Chile
En annorlunda berättelse om hur några ungdomar från huvudstaden Santiago förs bort av militären efter att ha organiserat något så oskyldigt som en fotbollsmatch. Romanen utspelar sig 1975 och får lä...
Bok, skrifter 2011-04-09 José Donoso Bonniers 1993 Chile
Boken består av två kortromaner med den gemensamma nämnaren att de beskriver en förvandling. Den första handlar om åtminstone två personer - inte bara den i titeln förekommande Taratuta - i en berä...
Bok, skrifter 2011-04-10 Tahar Ben Jelloun Alfabeta 1993 Marocko
Ben Jelloun återskapar den atmosfär av rädsla som är förhärskande hos människor som blir utsatta för den organiserade brottsligheten. Men han skriver lika mycket om den italienska söderns romantik, dess...
Bok, skrifter 2011-04-10 Nina Bouraoui Anamma 1993 Algeriet
Huvudpersonen i berättelsen stammar från ett land som måste vara katolskt, i övrigt får vi inte veta någonting bestämt om tiden eller platsen för hennes sällsamma öde. Hon framträder som...
Bok, skrifter 2011-04-11 Michael Ondaatje Bonniers 1993 Sri Lanka, Kanada
I andra världskrigets slutskede möts tre män och en kvinna i ett norditalienskt kloster. En av dem är en svårt brännskadad engelsman, en annan den kanadensiska sköterska som vårdar honom, en tredje en gammal...
Bok, skrifter 2011-04-11 Damon Galgut Bonniers 1993 Sydafrika
Året är 1989 då Namibia övergår från sydafrikansk koloni till självständig stat. Tillsammans med sin mor återvänder Patrick till det land där han ett år tidigare bekämpat motst...
Bok, skrifter 2011-04-13 André Brink Forum 1993 Sydafrika
Berättaren är Adamastor, enligt myten en grekisk titan som den vredgade Zeus förvandlade till Stormudden, en utlöpare på Kaphalvön. Under sitt första liv som T'kama, hövding för khoikhoierna, grips...