X Evenemang 2017-06-27
I romanen En häst går in på en bar är David Grossman i högform. Känslorna är intensiva, framställningen är som en film. Att läsa den känns som att sitta i publiken, man skrattar, tar avst...
X Evenemang 2012-06-12
I år med Norden och nordisk litteratur i fokus.
X Evenemang 2012-06-12
Ett samtal om att översätta från spanska till svenska. Ett seminarium tillägnat den viktiga roll översättningar spelar när det gäller förståelsen mellan olika kulturer. Ett antal färska...
X Evenemang 2012-06-12
Vecka 46 är det dags för årets upplaga av internationella barnboksveckan! Våra gäster i år är: Mohammad Reza Yousefi (Muhammad Riza Yusufi) från Iran Katalin Szegedi från Ungern...
X Evenemang 2012-06-12
Palestinsk poesivecka 28 augusti – 3 september     ladda ned hela programmet 28 augusti  18:00 EN AFTON OM SAMTIDA PALESTINSK POESI Författarförbundet, Drottninggatan 88 B   Arrangör: kulturf...
X Evenemang 2012-06-12
Föreläsning av den palestinska poeten och dramatikern Dalia Taha (Västbanken) om samtida strömningar i palestinsk poesi. Efterföljande panelsamtal om återkommande troper och figurer i palestinsk poesi med poeterna...
X Evenemang 2012-06-17
Ett samtal om konstnärligt skapande och politiskt motstånd med konstnären Lina Selander, poeterna Asmaa Azaizeh (Västbanken) och Basima Takrouri (Västbanken) och konstterapeuten och människorättsaktivisten...
X Evenemang 2012-06-17
 Två författarsamtal med poeterna Johannes Anyuru och Somaya El Sousi från Gaza utifrån deras prosalyriska verk ”En civilisation utan båtar” (Glänta 2011) respektive ”Gaza, Net”. Den...
X Evenemang 2012-06-17
Hör framstående poeter ur en samtida generation kvinnor från Palestina och Sverige läsa sin poesi på arabiska och svenska. Uppläsningen ackompanjeras av musikern Frida Spång som sjunger svenska och...
X Evenemang 2012-06-17
Uppläsningsfinal med samtida palestinska och svenska poeter. Hör poeter från Palestina och Sverige läsa sin poesi på arabiska och svenska. Uppläsningen ackompanjeras av musikern Frida Spång som sjunger...