Bok, skrifter 2011-04-17 Okot pBitek Prisma 1971 Uganda
Okot pBiteks dikt är ursprungligen skriven på författarens modersmål acholi, en dialekt av luo, men han har själv översatt den till engelska och "vingklippt örnen och gjort den skarpa eggen på...