Bok, skrifter 2011-04-09 Enrique O'Farrill Julien Nordan 1983 Latinamerika
En samling dikter, på svenska och spanska, som skildrar exilen i ordets vidare bemärkelse. Dikterna är vemodiga, ibland bittra poetiska rapporter från den långa resa genom världen som den unge lyrikern upplevt. Eva Stenvång