Bok, skrifter 2011-04-08 Octavio Paz Persona Press 1987 Mexiko
Volymen innehåller dikter som Paz skrev under sin tid som ambassadör i New Delhi 1962-68. De har hämtats från samlingen Ladera este från 1968. Eva Stenvång
Bok, skrifter 2012-02-15 Carlos Fuentes Stenströms 1987 Mexiko
Fuentes genombrottsroman är en svidande uppgörelse med den mexikanska revolutionen och de nya makthavarnas korruption. Samtidigt förs det romanen igenom en diskussion om den mexikanska identiteten. Handlingen kretsar kring en rad intellektuella och...