Person 2011-04-05 1909–1967 Peru
Ciro Alegría Bazán tillhörde de peruanska författare som intresserade sig mest för ursprungsbefolkningens villkor. Han var inte indian själv utan hade chilenska föräldrar och föddes på haciendan...
Person 2011-04-05 1911–1969 Peru
Bland författare i Peru och andra andinska länder växte på 30-talet sympatin för de förtryckta indianfolken, vars tillvaro de nu försökte lyfta fram i ljuset. Själva var de dock nästan utan undantag...
Person 2011-04-05 1939– Peru
Författaren växte upp i en överklassfamilj i Lima, där modern var mycket litteraturintresserad och öppnade vägen för sonen till i synnerhet den franska litteraturen. I vuxen ålder lämnade han Peru f...
Person 2011-04-05 1956–2006 Peru
Pilar Dughi är är mångsidig person. Hon är yrkesverksam som pyskiater samtidigt som hon forskar i latinamerikansk litteratur och ägnar sig åt sitt författarskap. Hon debuterade 1989 med novellsamlingen La...
Person 2011-04-05 1886–1959 Peru
Författaren tillbringade större delen av sitt liv i Europa, på gurnd av en lång rad diplomatiska uppdrag, bl a i Warszawa. Han bodde också ett antal år i Paris och skrev en del av sina böcker direkt på...
Person 2011-04-05 1942–1963 Peru
Heraud, som kom från Lima, dödades i gerillastrider blott 21 år gammal. Han hann dock uppleva åtskilligt under sin korta levnad, inte minst på grund av sitt politiska engagemang. 1958 påbörjade han...
Person 2011-04-05 1897–1967 Peru
Bland nyskaparna i Perus litterära 20-tal fanns Alberto Hidalgo, som var starkt inspirerad av futurismen. Det är som poet han blir ihågkommen idag, men han skrev också en hel del annat. Debutsamlingen kom 1917, Panó...
Person 2011-04-05 1955– Peru
Niño de Guzmán är verksam som författare, journalist och kritiker. Han debuterade 1994 med novellsamlingen Caballos de medianoche, följd av Una mujer no hace un verano (1995). Han kommer från huvudstaden Lima, d...
Person 2011-04-05 1929–1994 Peru
Novellisten Ribeiro föddes i Barranco i Lima. Familjen tillhörde medelklassen. Litteraturintresset väcktes tidigt, och när han börjat studera juridik vid universitetet anslöt han sig till en författarcirkel. S...
Person 2011-04-05 1928–1983 Peru
Manuel Scorza var en märklig författare såtillvida att han ansåg att det var magiska krafter som styrde hans författarskap snarare än hans egen hjärna. Det magiska inslaget är dessutom starkt närvarande...