Bok, skrifter 2011-04-14 Vu Ngoc Phan Föreningen Böcker till Hanoi 1973 Asien
Det i asiatiska sagoländerna mycket älskade "Askunge-motivet" i en ursprunglig form. Britt Isaksson