Bok, skrifter 2011-04-09 Mario Romero Arion 1997 Argentina, Sverige
Boken innehåller ett urval av Mario Romeros dikter. Det är en jordnära poesi som skildrar allt från vardagliga motiv, barndomsminnen och kärlek till en politisk fånges öde. Eva Stenvång
Bok, skrifter 2011-04-09 Ana Martinez Sveriges radios förlag 1987 Argentina, Sverige
Bok, skrifter 2011-04-09 Ana Martinez Brombergs 1993 Argentina, Sverige
Bok, skrifter 2011-04-09 Ana Martinez Ekerlids 1994 Argentina, Sverige
Bok, skrifter 2011-04-09 Ana Martinez Ekerlids 1995 Argentina, Sverige
Bok, skrifter 2011-04-09 Ana Martinez Svartvitts 1996 Argentina, Sverige