Bok, skrifter 2011-04-09 Mario Romero Arion 1997 Argentina, Sverige
Boken innehåller ett urval av Mario Romeros dikter. Det är en jordnära poesi som skildrar allt från vardagliga motiv, barndomsminnen och kärlek till en politisk fånges öde. Eva Stenvång