Bok, skrifter 2011-04-17 Nawal El Saadawi Ordfront 1994 Egypten
Två berättelser om kvinnor som försöker bryta sin maktlöshet. I den första möter vi Ain, som betyder öga och källa, redan som mandelstort foster inne i moderskvedet, när modern försöker g...
Bok, skrifter 2011-04-26 Nawal El Saadawi Ordfront 1991 Egypten
Tretton noveller om psykiskt och fysiskt förtryck. Det är framför allt kvinnors och barns erfarenheter i ett mansdominerat samhälle som skildras. Individernas känsloliv sätts i centrum medan miljöbeskrivningarna...
Bok, skrifter 2014-04-11 Nawal El Saadawi Ordfront 2014 Egypten
Revolutioner uppstår inte ur tomma intet. Även när alla förutsättningar finns där, så krävs det också att folket reser sig. I Nawal El Saadawis nya roman Revolutionsskrivarna får vi följa...