Bok, skrifter 2011-04-10 Jean Gibran, Kahlil Gibran Alhambra 1994 Mellanöstern
Denna fylliga biografi över Kahlil Gibran, skriven av hans kusinbarn och namne och dennes hustru, är också en berättelse om USA kring sekelskiftet och de idealistiska amerikaner som tog en ung invandrare från Syrien under sina vingars skydd därför...
Bok, skrifter 2011-04-10 Adonis Alhambra 1991 Syrien
Boken innehåller fyra föreläsningar om arabisk poesi som Adonis höll vid Collège de France 1984. De behandlar den muntliga förislamiska poesin, inflytandet från Koranen, den klassiska poesins fritänkare...
Bok, skrifter 2011-04-10 Adonis Alhambra 2000 Mellanöstern
Bok, skrifter 2011-04-10 Adonis Alhambra 2001 Mellanöstern
Bok, skrifter 2011-04-10 Adonis Alhambra 1994 Mellanöstern
Ett brett urval essäer och artiklar från 1961 till 1992. Som essäist konkretiserar Adonis med hetta sin egen vision av poesin som en mystisk och intuitiv skapelseakt, en trance där människan omvandlas till gudomlig andedräkt. Han gör det i skarp...
Bok, skrifter 2011-04-10 Knut Ahnlund Atlantis 2003
I över femtio år har Knut Ahnlund intresserat sig för spanskspråkig litteratur. Han har introducerat författarskap och även översatt spanskspråkig litteratur. I denna essäsamling möter vi författarnamn som Octavio Paz, Carlos Fuentes, Mario Vargas...
Bok, skrifter 2011-04-11 Michael Ondaatje Bonniers 1994 Sri Lanka, Kanada
Boken bygger på två resor till Sri Lanka. Ibland står författaren/resenären själv i centrum, ibland släkthistorier, ibland Sri Lanka. Fakta, hörsägner, citat och ren fiktion bryts mot varandra,...
Bok, skrifter 2011-04-12 Mahmoud Darwish Dar Al-Muna 2005 Mellanöstern
Bok, skrifter 2011-04-14 Gidlunds 1980 Mellanöstern
Denna ambitiösa antologi på 450 sidor innehåller noveller och romanutdrag av trettio författare från åtta olika arabländer, de flesta inte tillgängliga i svensk översättning annat än hä...
Bok, skrifter 2011-04-17 Jalal al-Din Rumi Molin & Sorgenfrei 2008 Mellanöstern
Den persiske sufin Jalal ud-din Rumi har kallats för världens främsta mystika poet. Sufismen, den muslimska mystiken, har i honom sin främsta företrädare och hans dikter om kärlek och tolerans har hyllats i mer än sjuhundra år. Rumi har lockat så...