Bok, skrifter 2011-04-09 Ariel Dorfman Unga Filosofers förlag 1977 Chile
Denna bok skrev Dorfman i samarbete med Armand Mattelard. Boken diskuterar den imperialistiska ideologi som författarna anser präglar Disneyserierna. Eva Stenvång