Bok, skrifter 2011-04-26 Sveriges radios förlag 1977 Latinamerika
Bok, skrifter 2013-02-15 Amos Oz Wahlström & Widstrand 1977 Israel
Bok, skrifter 2013-12-15 Yaşar Kemal Gidlunds 1977 Turkiet
En brutal släktfejd med rötter i det feodala samhället står i centrum i denna roman. Romanen är den första i en trilogi om de gamla feodalherrarnas råa men ofta magnifika dödskamp i efterkrigstidens...
Bok, skrifter 2011-04-17 Ferdinand Oyono Tiden 1977 Kamerun
Berättelsen om den naive och godtrogne Toundis öde är en sorglustig sågning av fransk kolonialpolitik. Eftersom Ferdinand Oyono själv arbetade som tjänare till en vit missionär innan han for till Frankrike fö...