Bok, skrifter 2011-04-26 1992 Östafrika, Namibia
Dikt och bild från Namibia. Maria Hiyalwah; Nangolo Mbumba; Zephania Kameeta; Isaak Nashumba; Sarah Amukwa. Parallellt på engelska och svenska.