Person 2011-04-05 1960– Angola, Portugal, Brasilien
José Eduardo Agualusa, som numera är bosatt i Portugal och Brasilien, skriver liksom de flesta andra samtida afrikanska författare sina verk utifrån erfarenheterna av avkolonisering och förlorade drömmar om nationell...
Bok, skrifter 2011-04-09 Futura 1972 Brasilien, Portugal
Följande brasilianska författare ingår: Ruben Braga, Héber Fonseca, Clarice Lispector, Silveira Netto. Eva Stenvång
Bok, skrifter 2011-04-09 Futura 1975 Brasilien, Portugal
Boken innehåller 17 noveller, utgivna med anledning av det internationella kvinnoåret. Följande finns representerade: Clarice Lispector, Raquel de Queiros samt Maria Carolina de Jesus. Eva Stenvång
Bok, skrifter 2011-04-10 José Luandino Vieira Cavefors 1976 Portugal
Med berättelsen om Domingos Xaviers liv och martyrdöd i fängelset förs ett nytt element in i den angolanska litteraturen: medvetenheten om den väpnade kampen som ett alternativ i folkets frihetssträvanden.I centrum st...
Enskild dikt, novell, essä etc 2011-04-26 Paula Tavares Angola, Portugal
Enskild dikt, novell, essä etc 2012-11-15 José Eduardo Agualusa Angola, Brasilien, Portugal
     
Person 2012-12-31 1970– Angola, Portugal
Den portugisiske författaren Gonçalo M. Tavares föddes 1970 i Luanda, Angola, och utgav sitt första verk i december 2001. Sedan dess har Tavares produktion varit omfattande och mycket varierande med bland annat romaner,...
Bok, skrifter 2012-12-31 Gonçalo M Tavares Bokförlaget Tranan 2012 Angola, Portugal
I Stadsdelen bor ett antal personer vars namn vi känner igen och vars verk vi kanske har läst. Men genom den stillsamt absurda tillvaro de för i Gonçalo M. Tavares värld, får vi nu lära känna nya sidor av...
Bok, skrifter 2012-12-31 Gonçalo M Tavares Lusima 2009 Angola, Portugal
Enskild dikt, novell, essä etc 2013-03-28 Paula Tavares Angola, Portugal