Bok, skrifter 2011-04-10 Naguib Mahfouz Alhambra 1988 Egypten
Ett av de mest omtalade verken i den moderna arabiska litteraturen, inte minst för att författaren i allegorins form förutspår sexdagarskriget och dess katastrofala följder för egyptiskt vidkommande. Romanen, som utkom...
Bok, skrifter 2011-04-10 Naguib Mahfouz Alhambra 1988 Egypten
Handlingen tilldrar sig på det lätt dekadenta pensionatet Miramar i Alexandria strax efter Nassers revolution 1952.På pensionatet samlas fem manliga gäster som representerar varsin politisk ståndpunkt. I monologform med l...
Bok, skrifter 2011-04-10 Naguib Mahfouz Alhambra 1988 Egypten
Huvudpersonen i denna satiriska roman, åsnedrivarsonen Othman Bayyumi, är besatt av tanken på att göra karriär i Departementet ?och förverkliga sig själv i tjänst hos det heliga instrument som kallades...
Bok, skrifter 2014-06-04 Hesham Bahari Alhambra 1988 Libanon, Sverige
Romanen utspelar sig mellan krigets Mellanöstern och Vilsetoftas töckniga tillvaro. Förlagsinformation