Bok, skrifter 2012-08-02 Idries Shah Albert Bonniers Förlag 1998 Mellanöstern
Den första av Shahs tre Nasruddinvolymer.