Bok, skrifter 2011-04-09 Miguel Angel Asturias Tiden 1967 Guatemala
Titeln på Asturias andra roman anspelar på en indiansk myt som säger att människan är gjord av majs. Därför är växten helig och får inte odlas annat än för vars och ens personliga behov...