Bok, skrifter 2011-04-09 V. S. Naipaul Wahlström & Widstrand 1979 Trinidad och Tobago
Den här romanen, som utgetts i Sverige med två olika titlar, skildrar en afrikansk stat efter självständigheten och den kaotiska tid som följer. Bokens huvudperson är indier. Eva Stenvång