Litteraturhistoria: Afrika

"Alla vägar tycks mötas här, korsa varandra och ta av i nya väderstreck." Per Wästberg (Afrika berättar, 1961)

Litteraturhistoria: Asien

 För-indonesisk litteratur
För Vietnam innebar 1900-talet femtio år av krig mot främmande makter, av socialism, kollektivisering, inbördesstrider, landets delning och återförening, politiska förföljelser och tvångsekonomi med misär och massflykt ut ur landet som följd. För författarna fanns under långa perioder uttalade och...
I dagens Sri Lanka skrivs skönlitteratur på tre skilda språk – singalesiska (sinhala), tamil och engelska. Medan de båda förstnämnda språken har en mer än tusenårig litteraturtradition, är det sistnämnda ett barn av kolonialismen och globaliseringen.
I mars 1951 gör den pakistanska staten Faiz Ahmad Faiz' poesi en stor tjänst. Det är då den fyrtioårige diktaren häktas, tillsammans med höga officerare och ledare för kommunistpartiet - allesammans anklagade för konspiration för främmande makts räkning. I och med detta slits Faiz från den...
Alltsedan kejsardömets sammanbrott i början av förra seklet har det ansetts vara en huvuduppgift för litteraturen att bidra till Kinas sociala och kulturella utveckling och förnyelse.
Japan är ett land som genomgått olika kulturperioder, öppenheten mot världen har inte alltid varit självklar. Perioderna är många och präglade av olika tendenser, men när det gäller påverkan av modern utländsk litteratur råder högsäsong för europeiska författare under Meiji - perioden (1868- 1912)...
Indiska författare har skrivit romaner i ungefär etthundrafemtio år på olika indiska språk liksom på engelska. Den yttersta orsaken till romanskrivandet anges ofta vara kolonialismen. Denna påverkade i så fall inte bara politiska institutioner och mer privata seder och traditioner utan också de...

Myter & berättelser

Inspirationsmaterial till Kalila & Dimna : tre fabler utgiven av Världsbiblioteket och Semafor förlag. 2019 Mer om verkets bakgrund.  Läs, lyssna och se den animerad  
Den traditionella afrikanska berättelsen liknar — mer eller mindre - dem som berättas i andra världsdelar. Där finns skapelse-myter, hjälte-epos, djur-fabler och olika typer av sagor, t. ex. om naturväsen. Men en sorts sagor är afrikanerna ensamma om, dilemma-sagorna.

Litteraturhistoria: Latinamerika

Spanien och spanskspråkig litteratur står i fokus under bokmässan i Göteborg 24-27 september 2009. Flera latinamerikanska författare kommer till mässan. Men hur står det till med den spanskspråkiga latinamerikanska litteraturen idag?
Inledning Ett millennieskifte har passerat och vi kan se tillbaka på ett 1900-tal som frambringat oerhört många fina författare världen över. Samtidigt har litteraturen blivit tillgänglig för många fler än någonsin tidigare.

Litteraturhistoria: Mellanöstern

Fängelselitteraturen vittnar brutalt om det extrema politiska förtryck som sedan länge rått i arabvärlden. Att korrupta diktaturer härskat har framskymtat redan tidigare i denna översikt. Vi finner det i [[Naguib Mahfouz|Nagib Mahfouz]] dystra 60-talsromaner där inga utvägar ses och i Gamal al-...
i januari 2011 börjar en revolution som snart sprider sig från land till land, om än på ett sätt som ingen kunnat förutse. Läs Ingvar Rydbergs nyskrivna text om författarna och den arabiska revolutionen.
Det sägs att för att förstå samtiden måste man förstå det förflutna. Så för att förstå den persiska litteraturen i vår tid måste vi kasta en blick på det förflutna, på det antika Persien. Den första skriften som hittades i Persien är en kilskrift från akemenidernas kung Darius I, som regerade 522-...