Översättare & utgivare

Lista: Översättare

En lista över alla översättare inlagda på Världslitteratur.se. Kolumnen "Böcker" anger antal böcker som översättaren är kopplad till i vår databas.

Lista: Förlag

En lista över alla förlag inlagda på Världslitteratur.se. Kolumnen "Böcker" anger antal böcker som förlaget är kopplat till i vår databas.

Konsten att översätta (ljudinspelning)

Arrangemang av tidskriften Karavan och Bibliotek Plattan i Kulturhuset, Stockholm, 23 april 2012.

Från Kulturhusets beskrivning:

"Hör om översättandets lycka och svårigheter. Översättarna samtalar om vägar att tolka originalen samt presenterar sina personliga favoriter bland världslitteraturen.

Medverkande:

Tidskrifter

Tidskrifter som publicerat noveller, dikter, essäer och annat relaterat till världslitteratur. Kolla speciellt in Karavan!

Kulturhjältar

Författarförbundets tidskrift Författaren ägnade i nummer 2012:2 temasidor Denna gång viker vi temasidorna åt vad SvD-kritikern Annina Rabe menar är branschens "kulturhjältar i det tysta". Det handlar med andra ord om de litterära översättarna, som blott allt för ofta förbises när det talas och skrivs om den del av litteraturen som inte skrivits på svenska. Liksom de lika ofta glöms bort i den allmänna debatten.

Därför detta nummer om "Kulturhjältar". Du hittar det här.