Folksagor, fabler och myter

Här bygger vi en avdelning för folksagor, fabler och myter från Afrika, Asien, Mellanöstern och Latinamerika.
Här kommer man att kunna hitta material vi själva producerat, t.ex. klassiker inom sago- och fabellitteraturen i äldre upplagor, fria att ladda ner, men även länkar till andra platser på webben med intressanta och användbara resurser. Invigningen av den nya sektionen planeras ske under våren 2019, bl.a.med en helt nyproducerad modern utgåva med tre fabler ur klassikern Kalila och Dimna.

Kalila & Dimna : tre fabler
producerad av Världsbiblioteket i samarbete med Semafor förlag. 
Alice Svanstein har återberättat fablerna och Ellen Korsström illustrerat
Läs mer om boken och läs ett smakprov ur boken. 
Beställ från Värlsbiblioteket (pris 100 kr + porto 36 kr) eller via webbbokhandlar
Kalila och Dimna

 

 

 

 

 

KALILA OCH DIMNA
är namnen på två schakaler som är framträdande i ramberättelsen i den fabelsamling som ingår i verket känt som Kalila wa-Dimna. Berättelserna ligger ask i ask och är fulla av myllrande historier.
Få verk har haft ett sådant genomslag och inflytande i världslitteraturen. Ursprunget anses vara en lärodikt upptecknad på sanskrit. Därefter har den tolkats och överförts till en mängd andra språk och kulturer i olika former och under olika namn. På 700-talet kom Ibn al Muqaffas arabiska version på vers och prosa, som fick mycket stor spridning. 1929 gavs Sagor ur Anwār-i- Suhaili ut, därefter Kalilah i tre volymer 1938-1942 i Eric Hermelins översättning från persiska. 
Läs mer om den spännande historien bakom verket och dess otroliga spridning