Folksagor, fabler och myter

Här ska vi bygga en avdelning för folksagor, fabler och myter från Afrika, Asien, Mellanöstern och Latinamerika.
Här kommer man att kunna hitta material vi själva producerat, t.ex. klassiker inom sago- och fabellitteraturen i äldre upplagor, fria att ladda ner, men även länkar till andra platser på webben med intressanta och användbara resurser.

Invigningen av den nya sektionen planeras ske i början av 2019,
bl.a.med en helt nyproducerad modern utgåva med tre fabler ur Kalila och Dimna.

Snart kommer mer information