Kulturhjältar

Författarförbundets tidskrift Författaren ägnade i nummer 2012:2 temasidor Denna gång viker vi temasidorna åt vad SvD-kritikern Annina Rabe menar är branschens "kulturhjältar i det tysta". Det handlar med andra ord om de litterära översättarna, som blott allt för ofta förbises när det talas och skrivs om den del av litteraturen som inte skrivits på svenska. Liksom de lika ofta glöms bort i den allmänna debatten.

Därför detta nummer om "Kulturhjältar". Du hittar det här.

Kulturhjältar. http://www.youblisher.com/p/294888-Foerfattaren-nr-2-2012/