Bok, skrifter 2019-01-07 Yan Lianke Atlantis 2019 Kina
Den lilla byn Sprängrifte grundades för över tusen år sedan av en grupp människor på flykt undan ett vulkanutbrott. Men efter Maos död inleds en ny era, där periferi ska bli centrum och Sprängrifte f...