Bok, skrifter 2020-01-14 Karina Sainz Borgo Albert Bonniers Förlag 2020 Venezuela
En enkel träkista, en kort ceremoni i ett fallfärdigt kapell. Adelaida Falcón begraver sin mor. Nu är hon ensam i ett land där skyddsnätet för länge sedan gett vika. Hyperinflation, våld och laglö...