Bok, skrifter 2021-05-07 Etel Adnan Rámus förlag 2021 Libanon
Beirut slits sönder av inbördeskrig och på en skola för dövstumma förhörs Sitt Marie-Rose om det förräderi som den kristna milisen anklagar henne för. Tiden rinner ut mot hennes avrättning...