Bok, skrifter 2011-04-26 Sadeq Hedayat Studentlitteratur 1965 Iran
"Det finns sår i detta liv som liksom spetälska i avskildhet äter och sargar själen." Så inleds Sadeq Hedayats drygt 90 sidor långa novell "Den blinda ugglan" från 1937. Detta är...