Bok, skrifter 2018-04-21 Ken Katayama Zensekai Förlag 2018 Japan
Don Don Framåt är en bok där bilderna med grova penseldrag berättar om det starka barnet och dess framfart. Barnet är ett med naturen och drar fram genom stad och land med oerhörda följder.  Berä...