Bok, skrifter 2011-04-09 V. S. Naipaul Rabén & Sjögren 1973 Trinidad och Tobago
Naipaul skildrar sina intryck av Indien under sitt första besök i det land som hans släktingar utvandrade ifrån. Eva Stenvång