Bok, skrifter 2011-04-26 Sveriges radios förlag 1996
Bok, skrifter 2011-04-26 Sveriges radios förlag 1977 Latinamerika
Bok, skrifter 2011-04-09 Ana Martinez Sveriges radios förlag 1987 Argentina, Sverige