Bok, skrifter 2022-11-30 David Diop Palaver press 2022 Frankrike, Senegal
Om natten är allt blod svart utgår från erfarenheten hos en senegalesisk soldat som stred för kolonialmakten Frankrike under Första världskriget. Boken belönades med International Booker Prize 2021, och har...
Person 2023-05-25 1974– Honduras
Enskild dikt, novell, essä etc 2023-05-25 Fabrico Estrada Honduras
Enskild dikt, novell, essä etc 2023-05-25 Fabrico Estrada Honduras
Enskild dikt, novell, essä etc 2023-05-25 Fabrico Estrada Honduras
Enskild dikt, novell, essä etc 2023-05-25 Clementina Suárez Honduras
Enskild dikt, novell, essä etc 2023-05-25 Teji Grover Indien
Enskild dikt, novell, essä etc 2023-05-25 Cristina Peri Rossi Uruguay
Enskild dikt, novell, essä etc 2023-05-25 Cristina Peri Rossi Uruguay, Spanien
Enskild dikt, novell, essä etc 2023-05-25 Cristina Peri Rossi Uruguay, Spanien