Revolutionsskrivarna

Revolutioner uppstår inte ur tomma intet.