Det nya landet. 44 författare berättar. 12 bildkonstnärer

Antologier

I denna antologi finns texter av invandrade författare. Latinamerika representeras av Victor Montoya (Bolivia), Carlos Geywitz (Chile), Adrián Santini (Chile), Victor Rojas (Colombia) samt skribenten Ana Martinez (Argentina).
Eva Stenvång