Dialog Mellanöstern : antologi

Redaktör:
Antologier Mellanöstern
Ämnesord:

Dialog Mellanöstern presenterar författare i Turkiet, Iran, Irak, Syrien, Libanon och Israel samt kurdiska och palestinska författarskap. Fem stora språkområden är representerade: turkiska, kurdiska, persiska, arabiska och hebreiska. Varje land/område inleds med en kort historisk översikt för att placera in texterna i ett kulturellt och politiskt sammanhang. De citerade författarna presenteras sedan kortfattat före sina texter. Till texterna hör också uppgifter av olika slag. De är dels rent språkliga, dels avsedda som underlag för diskussioner/projektarbeten om likheter och skillnader mellan olika kulturer.

Förlagsinformation

Anmärkning 

Läromedel