Gabriela Mistral. Symbol och uppror

ABF 1996
Essäer Chile

En rad kännare av latinamerikansk litteratur tecknar här en ny och förhoppningsvis sannare bild av Gabriela Mistral än den som varit förhärskande. I samband med 50-årsjubileet av hennes Nobelpris, 1955, fick vi för första gången möta henne som radikal skribent, socialt engagerad debattör och teosof. Boken innehåller även tidigare opublicerade texter av Mistral. Eva Stenvång