Igelkottsång

Översättare:
Original: Cweige
Romaner Kina

Från sagotiden när människor kunde leva tillsammans med djuren och byta gestalt med dem, till nutiden när Kinas landsbygd och hela landet förändras i vild fart - så brett rör den sig denna roman.
I centrum finner vi den stora kärlekssagan mellan den vackra Meidi (som själv är dotter till en igelkott) och lärarsonen Liao Mai. Samtidigt får vi läsa om hur den nyrike kapitalisten Tang Tong seglar ut på havet för att leta efter feernas ö, hur folket i Jiwo köping under hungeråren lär sig äta jord och hur bönderna etter tio är av torka bestämmer sig för att slå ihjäl Trokodjuret - och lyckas med det - men i förbifarten också slår sönder Tang Tongs röklada som tillverkar pruttar…

Förlagsinformation