Jag kommer att döda någon

Storge 2018
Original: Ez ê yeki bikujim
Romaner Kurdistan

Temos vilsna kringirrande med en kniv i fickan blir en sorts helvetesvandring genom en anrik kurdisk storstad. 

Romanen består av två delar, där Temo och författaren för ordet i var sin del. Men den mystiska och vackra Diana, en tidigare kurdisk aktivist tvingad till prostitution, hittar vägen till bådas hjärtan. Hon är romanens drivkraft i detta originella triangeldrama och författaren får hennes öde att representera hela den uråldriga konflikt som nu skakar om stora delar av världen. Konflikten mellan tradition och modernitet, mellan folk och stat, mellan patriarkatets privilegier och kvinnans rättigheter, mellan blodsband och personlig frihet.

Förlagsinformation