Latinamerika. Texter och litteraturhistoria

En skönlitterär gymnasieantologi med latinamerikanska författare. Ingår i serien Utomeuropeisk litteratur. Sammanställd av Inga Söderblom. Förutom en rad inledande kapitel som beskriver den litterära utvecklingen samt författarpresentationer ingår texter av följande författare: Gabriela Mistral (Chile), César Vallejo (Peru), Pablo Neruda (Chile), Octavio Paz (Mexiko), Jorge Luis Borges (Argentina), Julio Cortázar (Argentina), Carlos Fuentes (Mexiko), Gabriel Garcia Márquez (Colombia) och Mario Vargas Llosa (Peru). Två författare finns presenterade utan åtföljande litterära smakprov: Alejo Carpentier (Kuba) och Miguel Angel Asturias (Guatemala). Texterna är hämtade ur tidigare utgivna böcker.
Eva Stenvång