Ngungas äventyr

Översättare:
Original: As aventuras da Ngunga (1976)
Barn, Ungdom Angola

I kolonialtidens Angola fick inte barn vara barn längre. Förtryckets realiteter tvingade dem att ta ansvar och bli stora tidigt. Samtidigt blev de ofta utsatta för samma grymheter dom kolonialisternas sida som de vuxna. Många barn erfor då att framtiden låg i deras händer.

Pojken Ngunga växte upp under befrielsekriget mot kolonialmakten Portugal. Hans föräldrar dödades av kolonialisterna och han måste ta hand om sig själv. Han möter MPLAs gerillasoldater, och de ideer om ett nytt och rättvisare samhälle som de bär med sig. Han får t.ex. gå i skola och MPLA ser till att han får mat.

MPLA var Angolas befrielserörelse, och regeringsparti efter självständigheten 1975: Nu har Angolas barn möjlighet att vara barn. Ngunga och hans jämnåriga kamrater var och är Angolas framtid

Förlagsinformation

Anmärkning 

Kapitelbok för barn/ungdom