Omfamningarnas bok

Översättare:
Original: Libro de los abrazos
Essäer, Poesi Latinamerika

En mosaik av berättelser om Latinamerikas rika liv.
När Omfamningarnas bok gavs ut första gången hade militärdiktaturen i Uruguay upphört och författaren återvänt från sin europeiska exil. Detta var tjugo år sedan och han fortsätter sin engagerade författargärning.2010 tar han i Sverige emot Stig Dagermanpriset. Eduardo Galeanos eget credo är något att lägga på minnet: "Ingen sanning är större än sökandet efter sanning."Och "Omfamningarnas bok" innehåller både korta och lite längre berättelser, mikroprosa på olika teman, där natten är ett:

Natten - fyra

Jag lösgör mig ur omfamningen och går
ut på gatan.
På den ljusnande himlen avtecknar sig
en tunn månskära.Månen är två nätter gammal.
Jag, en.

Förlagsinformation

Anmärkning 

redaktör Lasse Söderberg