Röster från Latinamerika

Antologier Latinamerika

En antologi sammanställd av Sergio Stuparich i samråd med Francisco J Uriz. Urvalet bygger på antologin Uppbrott men har kompletterats, bl a med Gabriel García Márquez (Colombia) Nobelföredrag och följande författare som inte ingick i Uppbrott: José María Arguedas (Peru), Jorge Luis Borges (Argentina), João Guimarães Rosa (Brasilien) och Horacio Quiroga (Uruguay). Några berättelser har strukits. Efterskrift av Sergio Stuparich.
Eva Stenvång