Rosen från Cernobbio

Översättare:
Antologier Latinamerika

Fem författare finns representerade: Jorge Luis Borges (Argentina), Francisco Coloane (Chile), Eduardo Mallea (Argentina), Manuel Mujica Laínez (Argentina) samt Horacio Quiroga (Uruguay). Korta författarpresentationer i inledningskapitlet.
Eva Stenvång